slot malaysia Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội, tại Cần Thơ

Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội, tại Cần Thơ

● 03/03/2017
THÔNG BÁO Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội, tại Cần Thơ   Công ty TNHH Kiểm toán ASCO là một trong 10 Doanh nghiệp Kiểm toán hàng đầu ở Việt ...
Tuyển dụng thực tập Kiểm toán Xây dựng năm 2017

Tuyển dụng thực tập Kiểm toán Xây dựng năm 2017

● 17/12/2015
Vị trí: Thực tập Kỹ thuật viên kiểm toán Số lượng: 15 người  
Đăng nhập