slot malaysia Công trình nào phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy?

Kiểm toán dự án Thẩm định giá Kiểm toán tài chính

Công trình nào phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy?

Hỏi: Công trình nào phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy?

Người hỏi Nguyễn Thanh Toàn - TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


  •  

Chi tiết câu hỏi :

Công trình cấp nước nông thôn tập trung được doanh nghiệp tư nhân đầu tư (theo quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh) gồm các hạng mục chính: Trạm bơm cấp 1; nhà máy xử lý nước với công suất 1000m3/ngày đêm (cụm xử lý nước, bể chứa nước, nhà vận hành, nhà quản lý, nhà kho, sân vườn, đường nội bộ); hệ thống tuyến ống cấp nước khoảng 22km cho toàn xã. Tôi xin hỏi, dự án nêu trên có thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy không? Trường hợp thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy thì hồ sơ thiết kế phải trình cơ quan nào thẩm định/phê duyệt?

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, công trình nêu trên không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, công trình nêu trên không thuộc danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Bình luận:(0)

Bài viết cùng danh mục

Đăng nhập