slot malaysia Ông Nguyễn Cảnh Bình CEO Alphabook chia sẻ với ASCO về Văn hóa đọc sách

Thư viện

Ông Nguyễn Cảnh Bình CEO Alphabook chia sẻ với ASCO về Văn hóa đọc sách

Ông Nguyễn Cảnh Bình CEO Alphabook chia sẻ với CBNV Công ty TNHH Kiểm toán ASCO về Văn hóa đọc sách. Văn hóa đọc giúp con người hoàn thiện bản thân, công ty nâng cao văn hoá doanh nghiệp, dân tộc nâng cao tri thức chạm tới văn minh nhân loại. Với khao khát muốn thúc đẩy doanh nghiệp trở nên tốt hơn, chúng tôi luôn tự hỏi làm sao để nuôi dưỡng trí tuệ, lòng yêu sách, yêu tri thức trong mỗi cán bộ nhân viên. May mắn mời được ông Nguyễn Cảnh Bình CEO Alphabooks đến ASCO chia sẻ, khơi dậy cảm hứng đọc và tìm kiếm được phương thuốc bổ cho tâm trí mỗi người. Trong hai giờ chia sẻ những gì chúng tôi nhận được thật sự giá trị, cho chúng tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đọc sách đối với ASCO nói chung và đối với mỗi cán bộ nhân viên cũng như thế hệ tương lai con em chúng tôi nói riêng. Những băn khoăn được giải đáp, những ý tưởng được gợi mở, những thói quen được dung dưỡng. Đọc sách cũng như việc tập thể dục cho não bộ giúp con người hoàn thiện giá trị bản thân.

Video khác

Đăng nhập