slot malaysia Dịch vụ đại kế toán

Dịch vụ kế toán

ASCO cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng, gồm làm sổ sách, lập dự toán ngân sách, lập các báo cáo tài chính định kỳ. Chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi các báo cáo tài chính được lập theo hệ thống kế toán Việt Nam cho tương thích với các chuẩn mực kế toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi. Cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao của chúng tôi được phản ánh trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng nguồn tài chính hiệu quả nhất thông qua các công cụ kế toán hữu ích.
Nhân sự của chúng tôi đại diện cho các chuyên gia có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Cụ thể, các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:
  • Lập hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp
  • Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán cho khách hàng
Lập kế hoạch tài chính
Liên hệ dịch vụ đại lý thuế
Ông Nguyễn Thanh Khiết
Tổng Giám đốc
Tel: 0964 22 5555
Email: khiet.nt@asco.vn
Hotline: 081 979 5555
Đăng nhập